Občianske združenie Severná

Vytvárame priestor, kde je radosť žiť

Naša vízia

OZ Severná vytvára zdravé a zmysluplné komunitné prostredie prostredníctvom pravidelných stretnutí - piknikov, tematických akcií, organizovaním odborných prednášok, zkrášľovaním okolia, staraním sa o zeleň a prírodné bohatstvo, ktoré je v blízkom okolí. Zapája sa do grantov, ktoré pomáhajú vylepšovať a zkvalitňovať ihriská, či prostredie sídliska. Zapája sa do urbanistických rozhodnutí a upozorňuje na nedostatky v pozemných komunikáciách.

Čo je však najhlavnejšie, podporuje nápady občanov a snaží sa vytvoriť priestor, kde je radosť žiť.


Stanovy OZ Severná