Dobrý sused je niekedy lepší ako rodina

Snažíme sa, aby sa nám tu spoločne dobre žilo.
Aj keď bývame každý vo svojom byte, máme spoločné ihrisko, kde sa hrajú naše deti,
a kde sa my stretávame, piknikujeme, rozprávame sa a pomáhame si.
Sme silná komunita ľudí, ktorým záleží na ich okolí.

  • Lorem
  • Ipsum
  • Dolor

Prajeme pohodové, krásne a veselé Vianoce!Stiahnuť dokument na vytlačenie stromčekov

Radšej parkour a workout ako mobil v ruke

Príďte hlasovať za náš Projekt číslo 2 v rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica!

Pridanie kombinovaného workoutového a parkourového cvičebného prvku vedľa detského ihriska na sídlisku Severná má smerovať k viacerým dôležitým cieľom. Prvým je ponúknutie zaujímavej a „cool“ športovej aktivity pre staršie deti, ktoré sa na súčasnom ihrisku nudia a svoju nudu odháňajú telefónmi v ruke, poprípade hraním sa na detských prvkoch štýlom, ktorý urýchluje ich opotrebovanie. Druhým dôležitým cieľom je neodčleniť rôzne vekové generácie od seba a nájsť prienik, kde sa môžu tínedžeri bezpečne integrovať s mladšími deťmi a ísť im príkladom. .Zatraktívnenie ihriska o cvičebný prvok má pomôcť aj rodičom, ktorí majú viac detí v rôznych vekových kategóriách a zároveň motivovať aj ich samotných k pohybu.

Rozhýb sa na Severnej
23.9. o 17:00 ihrisko s loďou Severná

Pri príležitosti medzinárodného týždňa športu Vás komunita o Severnej pozýva ROZHÝBAŤ sa na ihrisko!
Čakajú vás súťaže pre malých aj veľkých no najmä kopec radosti z pohybu a športu.
... a aby sme nezabudli: bude aj PIKNIK! (k dispozícii bude gril - ingrediencie naň si treba doniesť)

Sláva a pád Medeného Hámra
Prednáška s historikom PhDr. Vladimírom Sklenkom, PhD.
16.9. o 17:00 v parku Cisárovnej Sissi

Banskobystrický mediarsky podnik založila Thurzovsko-Fugerovská spoločnosť v roku 1496. Bol komplexom banských a hutníckych zariadení na výrobu medi v Banskej Bystrici a okolitých obciach. Najvýznamnejšie boli v oblasti Banskej Bystrice, Španej Doliny, Starých Hôr, Moštenice, Tajova a Harmanca. Od konca 15. storočia do začiatku 17.storočia patril k najvýznamnejším mediarskym podnikom v Európe. Technológia zavedená koncom 15. storočia Thurzovcami sa v mediarskom priemysle udržala až do 18. storočia. Čistá meď sa vyvážala do celého sveta. Necelá desatina vyrobenej medi sa v čase najväčšieho rozmachu podniku spracúvala v banskobystrickom hámri na hotové výrobky. Od konca 18. storočia sa bane postupne zatvárali a hámre prechádzali na spracovanie železa. V prevádzke zostal len Medený hámor, ktorý spracovával kupovanú meď. So svojou neprerušovanou 500-ročnou históriou, od 15. do 20. storočia a zameraním na výrobu medených výrobkov a rozvoj metalurgie medi, bol po Kremnickej mincovni druhým najstarším veľkovýrobným podnikom na území Slovenska. V bezprostrednej blízkosti hámra vznikla samostatná osada pre zamestnancov ako funkčne členená urbanistická štruktúra bývania, administratívy a služieb. Z pôvodných objektov sa zachovalo v údolí Laskomerského potoka len niekoľko. Na konci 19. storočia sa začala výroba medi elektrolýzou. Štátny elektrolytický závod bol až do prvej polovice 20. storočia jediným výrobcom medi na Slovensku. Od roku 1945 až do ukončenia prevádzky v 70-tych rokoch bol začlenený do národného podniku Závody SNP v Žiari nad Hronom.